120. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2019. godinu
  b) Prijedlog plana aktivnosti provedbe projekta regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2020. godinu
 2. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2020. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi subvencioniranja pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 3. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa pomoći u kući u jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije u 2020. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir prijava programa pristiglih na javni poziv za sufinanciranje programa pomoći u kući u 2020. godini
 5. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda - školskog kurikuluma osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini
 6. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2020. godinu
 7. a) Izvještaj o rezultatima popisa imovine i obveza Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2019.
  b) Prijedlog odluke o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice Rab
 9. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2019. godinu
 10. Prijedlog odluke o prestanku koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Slavica i Vedran Dekanić, djelatnost zdravstvene njege u kući
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Anja Prijić Šušnjar, dr.med.dent., djelatnost dentalne medicine
 12. a)Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2019. godini
  b)Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2020. godini
  c)Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2020. godini
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Psihijatrijske bolnice Rab
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu