121. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres –tajan materijal temeljem čl.34 stavka 2 Zakona o koncesijama (NN 69/17)
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za rekonstrukciju fekalnog kolektora dijela naselja Palit sa crpnom stanicom (CS škver) i tlačnim cjevovodom za CS-21 škver, Grad Rab
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na izmjene godišnjih programa rada i razvoja luka i financijskih planova za 2019. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2020. godinu
 5. Informacija o donijetom godišnjem financijskom planu i godišnjem programu rada Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2020. godinu
 6. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava na poziciji 420603 " specijalizacije doktora medicine " za Lječilište Veli Lošinj i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 7. a) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2020. godini
  b) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2020. godini
 8. Prijedlog odluke o I. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja
 9. Informacija o imenovanju predsjednika i članova stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece i učenika svih osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije
 10. Informacija o upisu u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. na području Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
  a) Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice
  b) Srednje škole Delnice, Delnice c) Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, Rijeka
 12. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe •Milica Ivić Tariba, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine
 13. Prijedlog odluke o prihvaćanju pokroviteljstva nad 58. Memorijalom mira – 26 smrznutih partizana
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu