122. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 2. Informacija o Lučkoj upravi Rijeka
 3. Godišnje izvješće o poslovanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ za 2019. godinu
  1. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Plana rada ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ za 2019. godinu
  2. Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2019. godine
  3. Izvješće o radu Upravnog vijeća ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ u 2019. godini
 4. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2019. godini
  a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2019. godinu
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2019. godine
  c) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2019. godinu
  d) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini e) Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2019. godini
 5. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Javne ustanove „Priroda“ za razdoblje srpanj-prosinac 2019.
 6. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 7. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2019. godini (popis prioriteta)
 8. a) Izvješće o radu:
  • brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
  • ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
  b) Prijedlog plana: • redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2020. godini brodicom ECO 13/4
 9. a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 2009. do 2019. godine
  b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta "Komercijalizacija inovacija" u 2020. godini
 10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 11. a) Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka koji će se sufinancirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 12. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2020. godini
 13. Prijedlog izmjena i dopuna Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
 14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog za pridruženo partnerstvo Primorsko-goranske županije na projektu CrAL - Kreativni audiovizualni laboratorij za promociju kritičkog mišljenja i medijske pismenosti
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Skrad za zaključivanje ugovora o osnivanju prava služnosti s Državnim hidrometeorološkim zavodom, bez naknade
 17. Prijedlog odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk
 18. Prijedlog plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu