13. Kolegij župana - 18.9.2017.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o I. preraspodjeli sredstava po korisnicima za osnovno i srednje školstvo za 2017. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu
  c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2017. godinu
 2. a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za izračun potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima prvoligaških klubova u sezoni 2016/2017.
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima prvoligaških klubova u sezoni 2016/2017.
 3. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - mr.sc. Ana Fajdić Furlan, dr.med.dent., spec. dječje i preventivne dentalne medicine, djelatnost dentalne medicine
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred vile Astra, Općina Lovran
 5. Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu pilot projekta lokalnog razvoja otok Cres
 6. a) Izvješće o izvršenom usklađivanju podataka o nefinancijskoj imovini u vlasništvu Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o rashodovanju nefinancijske imovine
 7. Informacija o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku 2017./2018. godinu na području Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluka o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova:
  - Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
  - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  - Ljekarna "Jadran" Rijeka
  - Thalassotherapia Crikvenica
  - Thalassotherapia Opatija
  - Lječilište Veli Lošinj
  - Psihijatrijska bolnica Rab
  - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Priroda"
 12. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 13. Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju članova muzejskog vijeća: 
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
 14. Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
 15. Prijedlog II. Dopune godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije
 16. a) Prijedlog odluke o raspisivanju II. Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta II. Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na II. Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godinu
 17. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju i razrješenju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
 18. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji
 19. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
 20. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 21. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova nadzornog odbora trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.
 22. Informacija o programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova
 23. Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća:
  - Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka,
  - Doma za starije osobe "Mali Kartec" Krk,
  - Doma za starije osobe "Volosko" Opatija 
  - Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj
 24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
 25. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije trgovačkom društvu "Dezinsekcija" d.o.o. Rijeka

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu