14. Kolegij župana - 25.9.2017.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger
 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta: 
  - Ekonomske škole Mije Mirkovića, Rijeka
  - Učeničkog doma Kvarner, Rijeka
 3. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog financiranja programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini
 5. Prijedlog projekta "Carnivora Dinarica" za natječaj na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje interreg v-a Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
 6. Prijedlog odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 7. Prijedlog izmjene Dinamičkog plana realizacije projekta e-škole
 8. Prijedlog II. izmjene i dopune Dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta "E-županija"
 9. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje Dodatka sporazumu o sufinanciranju "II. faze rekonstrukcije LOJP lokalnog značaja Klenovica – ribarska luka i gatovi" u 2017. godini broj: 4-pom-s/2017
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji sekundarnog lukobrana i produženju operativne obale u luci otvorenoj za javni promet

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu