15. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  b) Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta medicinski trakt s hidroterapijom
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanju obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije temeljem ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj u razdoblju od 2017. do 2018. godine
 3. a) Prijedlog I. izmjene Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 4. a) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Olga Antonić Dukić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Općine Vinodolske

  b) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Irena Kvasić, dr.med.dent., djelatnost dentalne medicine
 5. a) Nacrt prijedloga Odluke o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Ceste-Rijeka d.o.o.“ kao predstavnika Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Ceste-Rijeka d.o.o.“ kao predstavnika Primorsko-goranske županije u mandatu 2018.-2022. godine
 6. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kanal Ri d.o.o. Rijeka
 7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu trgovačkog društva CESTE-RIJEKA d.o.o.
 8. a) Prijedlog financiranja pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u I. polugodištu školske 2017./2018. godine
  b) Prijedlog financiranja pomoćnika u nastavi vlastitim izvornim sredstvima Primorsko-goranske županije u I. polugodištu školske 2017./2018. godine
 9. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Bakar
 10. Informacija o provedbi školske sheme u školskoj 2017./2018. godini
  - Mirjana Pancić, djelatnost medicine rada na području Primorsko-goranske županije
 11. a) Informacija o odabiru najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika i ustanova za dodjelu Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2017. godini
 12. a) Informacija o projektu „Žičara na Učku“ i trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.
  b) Nacrt prijedloga Odluke o stjecanju novog poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala
 13. Prijedlog odluke o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 14. Informacija o zamjeni ulaznih vrata na ulazu u prostorije Jadransko edukativno- istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) s protupožarnim vratima
 15. Nacrt II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 16. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 17. Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 18. 18. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu