16. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog raspodjele sredstava Riječkoj nadbiskupiji za kapitalne donacije za uređenje crkava na području nadbiskupije
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije“
 6. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava planiranih na poziciji programa 420601 "Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite" za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 7. a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 2009. do 2016. godine
  b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta "Komercijalizacija inovacija" u 2017. godini
 8. Prijedlog pisma namjere o uređenju međusobnih odnosa u svezi izgradnje obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 području Općine Klana
 9. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2017. godini
 10. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu