18. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za financiranje izvaninstitucijske skrbi na području Grada Čabra i Općine Čavle
 3. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za sufinanciranje uređenja Društvenog doma - doma kulture u Općini Brod Moravice
 4. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za financiranje uređenja i opremanja Društvenog doma za djecu i mlade
 5. a) Informacija o I. i II. raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za III. raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata za III. raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanje lučke podgradnja u 2017. godini
 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko–goranske županije
 7. a) Prijedlog II. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 05. do 31. 08. 2017. godine
  b) Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije prilazne ceste međunarodnom streljačkom centru Grobnik-Općina Čavle
 9. Informacija o financiranju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski
 10. Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 2017. godinu
 11. Razmatranje ponude Marijana Štimca o pravu prvokupa na nekretninama u Nacionalnom parku Risnjak zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe
  - Mr.sc. Elvira Škunca Radman, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije, Grad Rijeka, djelatnost zdravstvene zaštite žena
 13. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
 14. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalna Veletržnica Rijeka - Matulji d.d. Matulji
 15. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Ceste-Rijeka" d.o.o.
 16. Prijedlog odluke o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog Društva Kanal Ri d.o.o. Rijeka
 17. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 18. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu