19. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 201. godinu
 2. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz proračuna Primorsko-goranske županije kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi u 2017. godini
 3. Prijedlog II. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 05. do 31. 08. 2017.
 4. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (školski kurikulum) osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova 
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Vladimir Nazor", Čabar za traženje odobrenja za izvođenje programa obrazovanja "Cnc operater / Cnc operaterka"
 6. Prijedlog odluke o darovanju stana u zgradi ambulante Doma zdravlja u Skradu Općini Skrad
 7. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova upravnih vijeća domova za starije osobe u 2017. godini
 8. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu Programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2017. godini
 9. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za isplatu materijalnih prava radnicima ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti domova za starije osobe Primorsko-goranske županije 
 11. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje uređenja  igrališta u Centru za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
 12. a) Informacija o programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju ovlasti Županu Primorsko-goranske županije za potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
  c) Nacrt prijedloga Odluke o dopuni odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
 13. a) Informacija o projektu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja" - energetska obnova 8 školskih zgrada 
  b) Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta energetska obnova 8 školskih zgrada
 14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju ocjenjivača pristiglih projektnih prijedloga u okviru poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema programu  pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu