20. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 3. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  b) Davanje mišljenja na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija
 5. Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
 6. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Malom Lošinju za potrebe provedbe Projekta "Unije - samoodrživi otok"
 8. Prijedlog II. odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 9. Prijedlog odluke o dodjeli potpora gradovima i općinama za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 10. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Kastvu iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini za izradu dokumentacije za kuću Vina "Belice"
 11. Prijedlog II. izmjena programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Refresh - rural revitalization for cultural heritage"
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Claustra+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra alpium iuliarum"
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana"
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
 16. a) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"
  b) Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"
 17. a) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
  b) Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
 18. Prijedlog odluke o imenovanju članice u Intersektorskom vijeću Sveučilišta u Rijeci za razvoj suradnje s Narodnom Republikom Kinom
 19. Informacija o procjeni utjecaja na okoliš izmjene zahvata prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu