21. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 4. Nacrt prijedloga Odluke o pristupanju Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 5. a) Izvješće  o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2016./2017. godini
  b) Prijedlog odluke o povratu primljene stipendije za akademsku 2017./2018. godinu
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja, utvrđivanju broja stipendista i visine stipendije za stipendiste deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini
 6. Izvješće o protupožarnoj sezoni i realizaciji Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 7. Prijedlog odluke o odabiru projekata za III. raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 8. Prijedlog odluke o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 9. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za financiranje uređenja i opremanja Društvenog doma za djecu i mlade
 10. Prijedlog rasporeda sredstava Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za sufinanciranje aktivnosti Međunarodne ljetne škole
 11. Prijedlog odluke o darovanju stana u zgradi ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju Općini Mrkopalj
 12. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (školski kurikulum) srednjoškolskih ustanova 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu