23. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o pristupanju Primorsko-goranske županije savezu Alpe - Jadran
 2. Nacrt prijedloga Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini
 3. a) Izvješće o provedbi natječaja za najbolje inovacije u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o izboru osoba i raspodjeli sredstava za sufinanciranje inovacija bespovratnim poticajnim sredstvima u 2017. godini
 4. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko–goranske županije za 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini za mjeru 1.3.1. "Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unaprjeđenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području Primorsko-goranske županije"
 6. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
 7. Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku nagrada u akciji "Motociklom u život"
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o imenovanju člana Radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okruženju ŽCGO Marišćina
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Psihijatrijskoj bolnici Rab za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na unutarnjoj adaptaciji bolničkog odjela - BOP prizemlje
 12. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava za provedbu programa 4102 "Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti" a 410201 "Mrtvozorenje i obdukcija"
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji obalnog zida bazena "Suha Ričina" - Bribirska riva u luci Novi Vinodolski, evidencijski broj: ev-08-2017
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu