24. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Nacrt prijedloga Odluke o financiranju projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 3. Davanje mišljenja na prijedlog:
  a) Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
  b) Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Balvanida, Grad Mali Lošinj
  c) Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
  d) Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
 5. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Lanterna, Grad Crikvenica
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko- goranske županije
 7. Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 8. a) Nacrt prijedloga Odluke o IV. izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni Centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  b) Nacrt prijedloga Odluke o IV. izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije temeljem Ugovora o javnoj nabavi radova za razdoblje od 2017. do 2018. godine
 9. a) Prijedlog II. izmjene Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog III. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 10. Prijedlog godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2018. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije“
 11. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2018. godini
 12. a) Informacija o projektu ARTVISON+ - unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture
  b) Informacija o projektu HERCULTOUR - HERA kvaliteta, jačanje kulturno- turističkih ruta i posjetiteljskih centara
 13. Prijedlog plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2018. godini
 14. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (školski kurikulum) osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova
 15. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za zaključenje ugovora o kratkoročnom kreditu
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije
 16. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Strojarsko brodograđevnoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka za zanimanje «Drvodjeljski tehničar dizajner»
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi „Ivana Matetića Ronjgova“, Rijeka za instrument «Flauta»
 17. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Rijeka, za sufinanciranje izrade baze inovatora i inovacija s područja Primorsko-goranske županije
 18. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2017. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu