25. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice CS Kostabela na dijelu pripadajućih cjevovoda – I. faza, Grad Rijeka
 4. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini
 5. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija županijskim stipendistima u akademskoj 2017./2018. godini
 6. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (školski kurikulum) osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova
 7. Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 9. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata
 10. Informacija o prijavi projekta Centra tehničke kulture Rijeka „RADAЯ“ na natječaj europskog socijalnog fonda - podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu