26. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Informacija o aktivnostima na izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 2. Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini
 4. Prijedlog izmjene Upute o provođenju procedure obračuna i naplate prihoda Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 2018. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 2018. godini
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 8. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2018.godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa /projekata na javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2018. godini
 9. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima za sezonu 2017./2018.
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima za sezonu 2017./2018.
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete prijavljenih programa javnog natječaja za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rd s mlađim uzrastima za sezonu 2017/2018.
 10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir Programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir javnih potreba u području tehničke kulture u 2018. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2018. godini
 11. a) Utvrđivanje osnovice za izračun županijskih nagrada za nagrađivanje kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih dostignuća
  b) Prijedlog odluke o dodjeli županijskih nagrada za postignuća u ekipnim sportovima
  c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrada za vrhunska pojedinačna sportska dostignuća
  d) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade za vrhunsko sportsko dostignuće
 12. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava planiranih na poziciji programa 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ u iznosu 600.000,00 kuna za Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (školski kurikulum) osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova
 14. Prijedlog plana nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u 2018. godini
 15. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 16. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“
  b) Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“
 17. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
  b) Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 18. Razmatranje prijedloga Dodatka II. Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“
 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje ugovora o sufinanciranju „Sanacije bazena – suha Ričina („Bribirska riva“) u 2017. godini, broj 26-POM/2017
 20. Prijedlog sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu