27. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije
 3. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 5. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2017. godini
 6. a) Prijedlog odluke o darovanju lovačkih trofeja i drugih lovačkih eksponata
  b) Prijedlog ugovora o darovanju lovačkih trofeja i drugih lovačkih eksponata
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za primopredaju lovačkih trofeja i drugih lovačkih eksponata
 7. a) Financiranje pomoćnika u nastavni u sklopu projekta "Uz pomoćnike u nastavni do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji" u II. polugodištu školske 2017/2018. godine
  b) Financiranje pomoćnika u nastavni vlastitim izvornim sredstvima Primorsko-goranske županije u II. polugodištu školske 2017/2018. godine
 8. a) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 9. Plan i program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 10. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa 4206 "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge" a 420607 "Ostali programi edukacije i prevencije"
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmete nabave:
  a) "Laboratorijski potrošni materijal za biokemijski analizator s najmom uređaja za Ispostavu Rijeka Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu"
  b) "Laboratorijski potrošni materijal za biokemijske analizatore sa najmom uređaja za ispostave Opatija, Crikvenica, Krk, Mali Lošinj i Delnice Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2018. godinu"
 12. Prijedlog odluke o imenovanju voditelja i članova tematskih radnih skupina za provedbu projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu