28. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
 2. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva, drvne industrije te lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja u 2018. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja te odabir krajnjih korisnika u 2018. godini
  d) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekta iz područja šumarstva, drvne industrije i lovstva te odabir krajnjih korisnika u 2018. godini
 3. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018.godinu
 4. Prijedlog odluke o financiranju županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017./2018. godini
 5. Prijedlog odluke o financiranju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2017./2018. godine
 6. Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 7. Prijedlog izmjene Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 8. Prijedlog za partnerstvo Prirodoslovnog muzeja Rijeka u projektu "Urban biodiversity" (URBIO)
 9. a) Informacija o odobravanju projekta "MOSES: Maritime and MultimOdal transport Services based on Ea Sea way project" za financiranje iz sredstva prvog poziva za Standard+ projekte u okviru Interreg programa Italija-Hrvatska
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljački odbor projekta "MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project"
  c) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za voditelja projekta "MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project"
  d) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za administrativno-financijskog menađera u sklopu projekta "MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project"
  e) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za informiranje i komunikaciju u sklopu projekta "MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Wa Sea Way project"
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu