3. Kolegij Župana - 12.6.2017.

Dnevni red

 1. Analiza isplativosti naplate potraživanja županijskih poreza
 2. Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. - 2020. godine
 3. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2017./2018. godinu
 4. Prijedlog sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja i financiranju izgradnje čvora Trinajstići
 5. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt "PROmoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming - PROSAQUA"
 6. Prijedlog prijave projekata na prvi poziv programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020.za standard projekte:
  - "TORTA - turistička ruta skrivenih bogatstva Jadrana"
  - "ARCA ADRIATICA - zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine"
 7. Prijedlog odluke o IV. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 8. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 9. a) Prijedlog projekta "Smartfish" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija–Hrvatska 2014.-2020.
  b) Prijedlog projekta "Interstar" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija–Hrvatska 2014.-2020.
 10. Prijedlog projekta "MAROON" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija–Hrvatska 2014.-2020. Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
 11. a) Izvješće o provedbi projekta "e-Županija"
  b) Prijedlog izmjene i dopune Dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta "e-Županija"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu