30. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Izvještaj o provedbi međunarodne/međuregionalne suradnje Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 3. Izvješće o provedbi razvojnog projekta "Lječilišni centar Veli Lošinj"
 4. Izvješće o provedbi projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
 5. Informacija o projektu izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom
 6. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2018. godinu
 7. Nacrt prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 8. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2018. godini
 9. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini
 10. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava: 420601 "Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite" Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 11. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija
 12. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija
 13. Nacrt prijedloga odluke o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko–goranske županije u Opatiji
 15. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 16. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva gradovima i općinama za podnošenje prijava za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir gradova i općina za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 17. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa 4207 "Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard" A 420705 "Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda"
 18. Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji za 2017. godinu
 19. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta:
  - Prirodoslovne i grafičke škole, Rijeka
  - Tehničke škole, Rijeka
 20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u radna tijela Jadransko-jonske euroregije
 21. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u skupštinu zaklade za financiranje izrade prototipova FIPRO
  c) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu komercijalizacija inovacija
 22. Prijedlog odluke o prihvaćanju pokroviteljstva nad 56. Memorijalom mira – 26. smrznutih partizana
 23. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o ukidanju odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kv Crikvenica – Krk
  b) Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kv Crikvenica - Krk
 24. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
 25. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
 26. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
 27. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
 28. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 29. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu