31. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2018. godini
 2. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje Gradskog kupališta, Grad Crikvenica
 4. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
  b) Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka koji će se sufinancirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. a) Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu namijenjen jedinicama lokalne samouprave koji će se sufinancirati iz Razdjela 9. Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
  b) Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 7. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2018. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2018. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2018. godinu
 9. a) Izvješće o radu:
  • brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za 2017. godinu
  • ekološke brodice ECO 13/4 za 2017. godinu
  b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2018. godini brodicom EKO 13/4
 10. Prijedlog odluke o korištenju proračunske zalihe radi financiranja izrade projekta prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103
 11. Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave "godišnja nabava lijekova " za 2018. godinu:
  1. GRUPA A – lijekovi s učinkom na središnji živčani sustav,
  2. GRUPA B – lijekovi s učinkom na ostale sustave,
  3. GRUPA C – uvoz,
  4. GRUPA D – uvoz,
  5. GRUPA E – rezervni antibiotici,
  6. GRUPA F – magistralni pripravci
 13. Prijedlog sporazuma o poslovnoj suradnji između Primorsko-goranske županije i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi dr. Antuna Barca, Crikvenica za izvođenje programa obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju za zanimanja: «pomoćni kuhar i slastičar – teš», «pomoćni konobar –teš»
 16. Inicijativa za ukidanje mostarine na Krčkom mostu, tunelarine kroz tunel Učka te izmjena sustava naplate cestarine na autocesti Goranka (Rijeka–Zagreb) i Primorka (Rupa-Rijeka)
 17. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa, zona I, Grad Opatija
 18. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa, zona II, Grad Opatija
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu