32. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
 2. Informacija o održavanju 7. sjednice opće Skupštine „Srednjoeuropskog transportnog koridora europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću
 3. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko- goranske županije i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2017.
 4. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz područja zdravstva u 2018. godini
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava na poziciji 420603 "Specijalizacije doktora medicine" za Lječilište Veli Lošinj i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2018. godinu
 7. Informacija o prijedlogu poslovne suradnje na projektu Poslovni uzlet 2018
 8. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini (arheološki ostaci Tarsatičkog principija u Rijeci) zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“
 11. Prijedlog odluke o rashodu i prodaji službenog vozila Primorsko-goranske županije
 12. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
 13. Informacija o obvezama koje za jedinice područne (regionalne) samouprave proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti životinja
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu