33. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 2. Razmatranje godišnjeg financijskog plana ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za zaključivanje dodatka III. ugovoru o koncesiji br. zlunv-k-01/2014 za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica
 5. Prijedlog prijave Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na mjeru „Kultura u centru“ s projektom "Građansko muzejsko vijeće"
 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova županijskog Povjerenstva za obavljanje poslova elektroničkih prijava i upisa u srednje škole u školskoj 2018./2019. godini
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu Prijedloga smjernica i Nacrta prijedloga procjene rizika od velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije
 8. a) Izvještaj o provedenim aktivnostima u realizaciji projekta „Žičara na Učku“
  b) Prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna 2018. za projekt Žičara Učka
 9. Informacija o planiranim događanjima Skupštine europskih regija u 2018. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu