34. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2017. godini
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2017. godine
  c) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu
  d) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2017.
 3. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2017. godinu
  b) Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2017. godine
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ u 2017. godini
 4. Plan rada i financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu TD REA Kvarner,Regionalne energetske agencije PGŽ d.o.o.
 5. Plan rada i financijski plan Ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.
 6. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko– goranske županije za 2018. godinu
 7. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 8. Informacija o obvezi primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u Republici Hrvatskoj“
 9. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 10. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 11. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 12. a) Informacija o nagradnom natječaju za dječje likovne i literarne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog ocjenjivačkog odbora za odabir najboljih radova u sklopu nagradnog natječaja za dječje literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“
 13. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Hotel Emigranti u Rijeci)
 14. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Antunu Piriću, kupcu dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Marinku Vedriću, kupcu dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Davoru Vedriću, kupcu dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o, na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
 15. a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu