35. Kolegij župana

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2017. godini s prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01.09. do 31.12.2017.
 4. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2018. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije"
 6. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2018. godini
 7. Prijedlog odluke o odabiru projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 8. Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda - školskog kurikuluma osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini
 9. Prijedlog uvođenja programa građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u školskoj 2018./2019. godini
 10. Informacija o novim uvjetima Ministarstva rada i Mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 11. Razmatranje ponude za korištenje prava prvokupa na nekretninama u ovršnom postupku zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (zgrada Operetta u Opatiji)
 12. Prijedlog prihvaćanja pridruženog partnerstva PGŽ na projektu "Digital invasions" koji se prijavljuje na natječaj ERASMUS+, KA 2 - suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse
 13. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Skrad
 14. Nacrt prijedloga Odluke o odabiru projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (ŽLU Rab)
 15. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2018. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu