37. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Informacija o obvezama Primorsko-goranske županije temeljem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 2. a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu c) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Prijedlog odluke o I. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 4. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Rijeka 2020 d.o.o.
 5. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća Ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“
 6. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 7. Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko–goranske županije u 2017. godini
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje širenja mreže društvenih domova za djecu i mlade u JLS na brdsko-planinskom području Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije u JLS na brdsko-planinskom području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 10. Prijedlog odluke o imenovanju Koordinacijskog odbora Primorsko-goranske županije za provedbu projekta „Županija-prijatelj djece“
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Anamarija Vodanović, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Malog Lošinja
 12. Informacija o problematici izlova nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana i plana rada javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu