38. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Izvješće o funkcioniranju sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015 u Primorsko–goranskoj županiji za 2017. godinu
  b) Priprema redovnog nadzora sustava upravljanja kvalitetom Primorsko–goranske županije u 2018. godini po normi ISO 9001:2015
 2. Prijedlog odluke o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja iz Proračuna Primorsko-goranske županije 2018. godini
 4. Prijedlog odluke: a. o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2018. godini b. o imenovanju članova Povjerenstava za odabir korisnika za dodjelu potpora za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u Primorsko–goranskoj županiji u 2018. godini
 5. 4. Prijedlog odluke:
  a. o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2018. godini
  b. o imenovanju članova Povjerenstava za odabir korisnika za dodjelu potpora za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u Primorsko–goranskoj županiji u 2018. godini
 6. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije – Popisa prioriteta za 2017. godinu
 7. a) Izvješće o radu i utrošku namjenskih sredstava Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine
  b) Prijedlog sufinanciranja rada Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb u 2018. godini
 8. Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost HGSS Stanice Rijeka i HGSS Stanice Delnice u 2018. godini
 9. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Županijske lučke uprave Rab
 10. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci Javnoj ustanovi „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Miodrag Gregov, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Vrborskog
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje:
  - Ugovora za izgradnju kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205 lokalitet Kukuljanovo (Rijeka trans)
  - Ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5012, lokalitet Žejane
  - Ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5048, dionica Veprinac-Balači
  - Ugovora za sanaciju klizišta na ŽC 5062, dionica Čokovo-Podugrinec
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu