39. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko- goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2018. godini
 3. a) Razmatranje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada s financijskim izvješćem ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2017. godinu
  b) Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2017. godinu
 4. Prijedlog Financijskog plana i Plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2018. godinu
 5. Prijedlog odluke o dodjeli potpora gradovima i općinama za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 7. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2018. godini
 8. Prijedlog odluka o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća iz reda korisnika domova za starije osobe
  • Dom „Kantrida“
  • Dom „Mali Kartec“
  • Dom „Volosko“
  • Dom „Marko A. Stuparić“
 9. Prijedlog odluke:
  a) o raspisivanju javnog poziva za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odabir korisnika za dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi
 10. a) Izvješće o provedbi Plana prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu
 11. a) Prijedlog odluke o poništenju postupka prodaje službenog vozila prikupljanjem ponuda putem oglasa
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju ponovljenog oglasa o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda
 12. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko- goranske županije
 13. Informacija o aktivnostima Primorsko-goranske županije na projektu plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu