40. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o zaduživanju Primorsko-goranske županije za sufinanciranje projekta energetske obnove zgrada osnovnih škola
 2. Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju Deklaracije o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko- goranske županije
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za građenje i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Porozina na otoku Cresu, Grad Cres
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za građenje i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu, Grad Cres
 6. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 7. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 9. Prijedlog Strategije upravljanja rizicima Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o II. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice te rasporedu sredstava za potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima prvoligaških klubova u sezoni 2017/2018
 12. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
 13. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Dariju Vasiliću
 14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
 15. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
 16. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
 17. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i pontona ispred Club Hotela Ika, Grad Opatija
 18. Informacija o potpisivanju Sporazuma o medijskom pokroviteljstvu manifestacije „Frankopani 900“ između Primorsko-goranske županije, Novog Lista i Kanala Ri
 19. a) Izvješće o provedenim aktivnostima projekta „Županija – prijatelj djece” za 2016. i 2017. godinu
  b) Prijedlog strateškog plana Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta „Županija –prijatelj djece” za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu