41. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 3. Informacija o obvezama koje za tijela javne vlasti proizlaze iz Smjernica za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama
 4. Nacrt prijedloga Izmjene i dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini
 5. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2018. godinu
 8. a) Izvješće o provedbi programa pomoć u kući u JLS koji se provode uz financijsku potporu Županije u 2017. godini b) Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske skrbi u JLS s područja Županije u 2018. godini
 9. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene statuta domova za starije osobe
  • Dom „Kantrida“
  • Dom „Mali Kartec“
  • Dom „Volosko“
  • Dom „Marko A. Stuparić“
 11. Prijedlog dodjele novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2017. godinu
 12. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za Javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
 14. Prijedlog plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2018. godinu
 15. a) Informacija o odobravanju projekta "EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“
  b) Prijedlog Sporazuma o partnerstvu na strateškom projektu "EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“
  c) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljački odbor projekta "EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“
  d) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za voditelja projekta "EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“
  e) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za administrativno-financijskog menadžera u sklopu projekta „Enermob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“
 16. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2017. godinu
  b) Nacrt prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2017. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije za 2017. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu