42. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine
 5. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju
 6. Davanje mišljenja na
  a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona i, Grad Opatija
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona I, Grad Opatija
 7. Davanje mišljenja na
  a) Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija
  b) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija
 8. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 9. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2017. godini
 10. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 11. a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
  b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije za pripremu požarne sezone u 2018. godini
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Tima za kvalitetu
 13. Informacija o interesu za kupnju zemljišta oznake k.č. 1255/4 i k.č. 1255/3, zkul. 1377, k.o. Crikvenica u vlasništvu Primorsko–goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu