45. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Informacija o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Informacija o provedbi projekta „Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina“
  c) Informacija o poslovanju trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu
 2. Izvješće o financijskom poslovanju osnovnih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
 3. Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
 4. Izvješće o financijskom poslovanju učeničkih domova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
 5. a) Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Izvještaj o radu upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 6. a) Financijski izvještaj o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 7. Izvješće o ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru i radu koncesionara za 2017. godinu
 8. Izvješće o Ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu za područje Grada Rijeke i Ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1B „Priobalje i otok Krk“ u Primorsko-goranskoj županiji
 9. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Baška nova, pojas Kricin-Baška
  b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra za cijelo područje k.o. Praputnjak
  c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sušak, pojas Brajdica – Pećine
 10. Prijedlog odluke o dodjeli financijskih potpora poduzetnicima u kulturi u 2018. godini
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za kupoprodaju nekretnine
 12. Prijedlog odluke o raspisivanju 2. javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2018. godini
 13. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2018./2019. godinu
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Graditeljske škole za industriju i obrt, Rijeka
 15. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
 16. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko–goranskoj županiji za 2017. godinu.
 17. Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
 18. Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu