47. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Analiza i ocjena stanja u okviru izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Županijske lučke uprave Rab
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
 6. a) Informacija o provedbi projekta „Biciklističko-tematska ruta stari put - faza 1. na području Grada Raba“ b) Prijedlog sporazuma između Primorsko-goranske županije i Grada Raba o provedbi projekta „Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ – faza 1. na području Grada Raba“
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor najboljih inovacija
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za davanje u zakup ordinacije dentalne medicine u objektu Medicinski trakt
 11. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za realizaciju projekta uređenja društvenog doma za djecu i mlade u Mrkoplju
 12. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom
 13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Krk
 14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra „Aquagan“ u Loparu
 15. Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Nurka Rus, djelatnost zdravstvene njege u kući na području grada Krka“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu