48. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Utvrđivanje prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 2. Informacija o aktivnostima na projektu sunčana elektrana Orlec Trinket
 3. a) Nacrt prijedloga Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018. - 2019. godine b) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019.
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica
 6. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab
 7. Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine
 8. a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 2009. do 2017. godine
  b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta "Komercijalizacija inovacija" u 2018. godini
 9. Informacija o projektu „Stara Sušica“ i planiranom ulaganju u objekt za preradu voća
 10. Prijedlog odluke o IV. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 11. Prijedlog za davanje suglasnosti dijelu osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije na visinu iznosa povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini
 12. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u centru „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2018. godini
 13. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2018. godini
 14. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa županija prijatelj djece
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj za brisanje društvenog vlasništva s pravom korištenja škole i upis prava vlasništva škole te osnivanje prava služnosti prolaza i provoza u korist povlasne nekretnine
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Biserka Baša, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području općine Matulji“
 17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Nurka Rus, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Grada Krka
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove „Priroda“
 19. Prijedlog partnerstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka u projektu „Razvoj i umrežavanje Adrion KARSThub destinacija održivom valorizacijom, interpretacijom i promocijom naslijeđa krša i razvoj specijaliziranih oblika turizma na otvorenom“ (AdrionKARST)
 20. Prijedlog projekta „Nostos“ za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru „Jadransko - Jonskog programa transnacionalne suradnje Adrion 2014.-2020.“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu