49. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 2. Informacija o uspostavi regionalnih centara kompetentnosti
 3. Prijedlog udruživanja sredstava za program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 4. Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači od 1.1.2018. do 31.5.2018.
 5. Prijedlog rasporeda sredstava za ulaganja u objekte Kliničkog bolničkog centra Rijeka
 6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava a) za realizaciju projekta Eco Heritage Task Force na području Primorsko- goranske županije b) za sufinanciranje društvenog doma – Doma kulture u Općini Brod Moravice
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za sufinanciranje nabavke dostavnog vozila za potrebe izvaninstitucijske skrbi u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka
 10. Prijedlog određivanja troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije u školskoj 2018./2019. godini kod dijela srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 11. I. Prijedlog sporazuma o suradnji s Javnom ustanovom Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije na provedbi projekata: „Moses: maritime and multimodal transport services based on ea sea way project“
  a) "Enermob: interregional electromobility network for interurban low carbon mobility“ b) „Enernetmob: mediterranean interregional electromobility networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“
  II. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektima:
  a) „Moses: maritime and multimodal transport services based on ea sea way project“ b) „Enermob: interregional electromobility network for interurban low carbon mobility“ c) „Enernetmob: mediterranean interregional electromobility networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“
  III. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko- goranske županije za administrativno financijskog menadžera na projektima:
  a) Moses: maritime and multimodal transport services based on ea sea way project
  b) Enermog: interregional electromobility network for interurban low carbon mobility
 12. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 zgr, k.o. Veli Lošinj
 13. Prijedlog odluke o darovanju službenih vozila Primorsko-goranske županije
 14. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu