50. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Jelenje – Dražice“ u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborata
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
 3. Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog prihvaćanja pridruženog partnerstva PGŽ na projektu „budi++“ koji se prijavljuje na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. Ministarstva znanosti i obrazovanja
 5. Prijedlog odluke o II. izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 6. Nacrt prijedloga odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ - Unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „HERCULTOUR – Hera oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „REFRESH – Rural Revitalization for Cultural Heritage“
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženog za provedbu aktivnosti na „Integriranom projektu revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu