51. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za lipanj 2018. godine
 2. Prijedlog izmjene Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2018. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije
 3. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  b) Prijedlog odluke o II. odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  c) Prijedlog odluke o II. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za sklapanje ugovora za kratkoročno zaduživanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog odluke o V. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 6. Prijedlog raspodjele sredstava Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje projekta Pomorski centar u Rijeci
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje:
  • Ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5062, dionica kroz Ličko polje od stac. 5+800 do stac. 7+000
  • Ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5030 (Platak), od stac. 6+400 do stac. 7+250
  • Ugovora za sanaciju stijenskog pokosa i sanaciju kolnika na LC 58075, lokalitet Podbadanj
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Gradom Rijekom
 9. Prijedlog odluke o rashodu i prodaji službenog vozila Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 11. Prijedlog odluke o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi u 2018. godini
 12. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i pontona ispred Club hotela Ika, Grad Opatija
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu