54. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Izvješće o provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za 2017. godinu
  b) Informacija o ocijenjenim razvojnim projektima sukladno Uputi o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji
 2. Informacija o podnošenju zahtjeva Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za pokretanje akreditacijskog postupka za regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju
 3. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja o prodaji zgrade Doma zdravlja u Novom Vinodolskom
 4. Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za davanje na korištenje dijela nekretnine k.č. 535, k.o. Stara Sušica javnoj ustanovi Domu mladih
 6. Informacija o objavi odluke o prodaji vlastitih dionica trgovačkog društva regionalna Veletržnica Rijeka-Matulji d.d.
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Claustra+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra alpium iuliarum“
 8. Prijedlog odluke o III. izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 9. Razmatranje ponude prava prvokupa na pokretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (motorni brod „Kovren“)
 10. Planovi programskih aktivnosti s financijskim planovima i planovima nabave za 2018. godinu ustanova kulture čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
 11. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2017. godinu:
  • Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  • Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  • Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo
  b) Izvješće o radu upravnih vijeća za 2017. godinu:
  • Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  • Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  • Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo
 12. Prijedlog izmjene odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektima:
  a) „Moses: maritime and multimodal transport services based on ea sea way project“ b) "Enermob: interregional electromobility network for interurban low carbon mobility“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu