56. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za srpanj – kolovoz 2018. godine
 2. a) Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran b) Prijedlog odluke o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Nacrta prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na javnu raspravu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 5. Prijedlog određivanja troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije u školskoj 2018./2019. godini kod dijela srednjih škola kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 6. Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci“
 7. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu FUTURE 4.0
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu BLUEISLANDS – Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma “
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji luke Kraljevica – lučki bazen Carovo evidencijski broj: ev-n-12/18“
 9. a) Informacija o projektu »Arca Adriatica – zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine«
  b) Prijenos provedbe projekta na Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj “
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za pripremu Nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće - Vranskog jezera“
 11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini“
 12. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu