58. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog pravilnika o zaštiti osobnih podataka Primorsko–goranske županije
 2. Prijedlog odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini
 3. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva poduzetničkim potpornim institucijama za dodjelu potpora male vrijednosti u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetničkim potpornim institucijama u 2018. godini
 4. Prijedlog odluke o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 5. Prijedlog raspodjele sredstava kapitalne donacije za uređenje sakralnih objekata na području Primorsko-goranske županije
 6. Informacija o projektu „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ kk.08.1.1.02.0013 financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 7. a) Informacija o odobrenju projekta „Carnivora Dinarica“
  b) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „Carnivora Dinarica“
  c) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za zastupanje Primorsko-goranske županije na provedbi projekta „Carnivora Dinarica“
 8. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018. – 2019.
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
 10. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu