6. Kolegij župana - 3.7.2017.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-goranske županije u IPA 2013 FFRAC projekt "Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj"
 3. Prijedlog odluke o drugom rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2017. godini
 4. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa "Županija prijatelj djece"
 5. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potpore provedbi aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini
 6. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Miroslav Stoiljković, dr.med.dent. zdravstvena djelatnost dentalne medicine
 7. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženog za provedbu aktivnosti na projektu revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci
 8. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt Joint_SECAP - zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima
 9. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt "DISCOVER - Valorising small and unknown towns and sites of the Adriatic area"
 10. a) Informacija o završetku pregovaranja kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog teksta kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu