60. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. a) Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za rujan 2018. godine
  b) Informacija o suradnji s Javnom ustanovom „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 2. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje Okvirnog sporazuma za nabavu radova na izgradnji tri utvrdice i dogradnji platoa s dvije rampe u trajektnom pristaništu Mišnjak, evidencijski broj nabave: nmv 01/2018
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje Okvirnog sporazuma za nabavu radova na sanaciji i rekonstrukciji luke Melak (Lopar) – I. faza, evidencijski broj nabave: nmv 27/2018
 3. a) Financiranje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u I. polugodištu školske 2018./2019. godine
  b) Financiranje pomoćnika u nastavi vlastitim izvornim sredstvima Primorsko-goranske županije u I. polugodištu školske 2018./2019. godine
 4. Prijedlog odluke o financiranju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2018./2019. godine
 5. a) Informacija o odabiru najuspješnijih ustanova i odgojno-obrazovnih djelatnika za dodjelu županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2018. godini
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2018. godini
 6. a) Informacija o aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije u razdoblju od listopada 2014. do rujna 2018. godine
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog odluke o VIII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Gordana Vlastelić, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Vinodolske Općine
 9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe • Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Helena Smokrović, djelatnost zdravstvene njege u kući na području grada Bakra
 10. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ugostiteljske škole, Opatija
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Tima za kvalitetu
 12. Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu