65. Kolegij Župana

Dnevni red

  1. Davanje mišljenja na Prijedlog zaključka o iskazivanju interesa za sudjelovanje u projektu „Obnova stadiona Kantrida“
  2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te za potpisivanje bjanko zadužnice u visini dodijeljenih sredstava za projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“
  4. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Crikvenica za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, Ev. br. nabave: EV-N-08/18 b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Crikvenica za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – Selce, Ev. br. nabave: EV-N-02/18
  5. a) Izvješće o provedbi natječaja za najbolje inovacije u 2018. godini b) Prijedlog odluke o izboru osoba i raspodjeli sredstava za sufinanciranje inovacija bespovratnim poticajnim sredstvima u 2018. godini
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
  7. Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  8. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  9. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko– goranske županije za 2018. godinu
  10. Informacija o pozivu Učiteljskog fakulteta u Rijeci za suradnjom na EU projektu „Promocija mentalnog zdravlja u školama – PROMEZŠ“
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu