66. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu
 4. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
  b) Davanje mišljenja na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 5. Nacrt konačnog prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 6. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
 7. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar
 8. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran i Osnovnoj školi „dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Opatiji
 9. a) Izvješće o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./2018. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja, utvrđivanju broja stipendista i visine stipendije za stipendiste deficitarnih zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini
 10. Informacija o projektima:
  a) »ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine«
  b) »ADRI.SMARTFISH – valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale u okviru njegove održivosti«
 11. Informacija o projektima: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“
 12. Informacija o projektima: Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora:
  a) Osnovne škole Jurja Klovića, Tribalj
  b) Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj
  c) Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
  d) Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj
 13. Informacija o projektima: Informacija o prijedlogu sportskog projekta „Opatijska inicijativa“
 14. Informacija o projektima: Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 15. Informacija o projektima: Nacrt prijedloga Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 zgr, k.o. Veli Lošinj
 16. Informacija o projektima:
  a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta „Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom – akreditacija i certifikacija djelatnosti NZZJZ – put ka total quality managment (TQM)“
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022.
 17. Informacija o projektima: Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju članice i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 18. Informacija o projektima: Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu