67. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška – Lopar – Baška
 2. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 3. Nacrt prijedloga Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
 4. Prijedlog odluke o IX. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 5. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
 6. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Kastvu iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini za završno uređenje kuće vina “Belice“
 7. Prijedlog odluke o dodjeli potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.“ za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2018. godini nakon ponovljenog javnog poziva
 8. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske skrbi u JLS s područja Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 9. Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana
 10. Informacija o projektima:
  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi u 2018. godini
 11. Informacija o projektima: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ljekarni Jadran Rijeka za osnivanje prava stvarne služnosti na k.č.br. 172/2, k.o. Fužine
 12. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (ruševina opatije Sv. Petra)
 13. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Primorsko–goranske županije u korist Vrelo d.o.o.(k.č. 579, 580/1, 591, 592, 593/1, 611 i 612, k.o. Kampor)
 14. Prijedlog odluke o imenovanju člana u operativnu skupinu projekta „Prateća infrastruktura za strateški investicijski projekt LNG terminal“
 15. Informacija o provedbi projekta i radu Centra za gospodarenje otpadom Marišćina
 16. Informacija o projektima:
  Informacija o aktualnom stanju u trgovačkom društvu 3. Maj Brodogradilište d.d.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu