68. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Utvrđivanje konačnog Prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 3. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog rasporeda sredstava KD vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za potrebe provedbe projekta „Unije – samoodrživi otok“
 5. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda - školskog kurikuluma osnovnih škola u 2018. godini d.o.o.
 6. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o II. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu b) Prijedlog odluke o III. odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
  c) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 7. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije u JLS na brdsko-planinskom području Primorsko-goranske županije u 2018. Godini
 8. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti domova za starije osobe u 2018. godini
 9. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija prijatelj djece“
 10. Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o
 12. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora:
  a) Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka,
  b) Osnovne škole Malinska-Dubašnica, Bogovići
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu