69. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za studeni 2018. godine
 2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2018.
 3. Nacrt prijedloga Odluke o ukidanju Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko- goranske županije
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 5. Informacija o obvezama Primorsko-goranske županije temeljem novog Zakona o lovstvu
 6. a) Informacija o primjeni Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
  b) Prijedlog odluke o odabiru informacijskog posrednika Primorsko-goranske županije za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa
  c) Prijedlog upute o provođenju procedure zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa u Primorsko-goranskoj županiji
 7. Prijedlog izmjena Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije gromobranske zaštite na Domu sportova u Delnicama
 9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za održavanje pomorskog dobra
 10. Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda - školskog kurikuluma osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova
 11. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta „Ured za mlade PGŽ“ na području Općina Jelenje i Klana u 2018. godini
 12. Prijedlog odluke o dodatnom financiranju županijske i državne razine natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola
 13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo za 2018. godinu
 14. Prijedlog izmjena Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2018. godini
 15. Informacija o provedbi školske sheme u školskoj 2018./2019. godini
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ na odluku o stjecanju imovine
 17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka za program osnovnog glazbenog obrazovanja za instrumente «kontrabas» i «harmonika» u Područnom odjelu Krk
 18. a) Prijedlog I. izmjene Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
  b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2018. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu