7. Kolegij župana - 10.7.2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog odluke o petom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 5. a) Prijedlog raspodjele sredstava Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije namjenski za oglašavanje programa zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog udruživanja sredstava za promotivnu kampanju oglašavanja u 2017. godini s jedinicama lokalne samouprave, lokalnim turističkim zajednicama i subjektima turističkog gospodarstva
 6. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
 7. Informacija o financiranju pomoćnika u nastavi u osnovnoj Waldorfskoj školi u sklopu projekta "Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji"
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava unutar aktivnosti sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi
 9. Nacrt prijedloga programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
 10. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima
 11. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu, ispred restorana Plaža, Grad Rab
 12. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase ispred restorana Bevanda, Grad Opatija
 13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru gospodarsko korištenje zgrade, terasa i lako uklonjivih ugostiteljskih objekata na otoku Sv. Grgur, Općina Lopar
 14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmijeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj
 15. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat 
 16. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran Hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 17. Prijedlog odluke o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu