Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104-„Veli Lošinj“
 2. Izvješće o vrednovanju Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. tijekom provedbe
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Mrkopalj za osnivanje prava građenja u korist Općine Mrkopalj za potrebe izgradnje sportskog igrališta na postojećem školskom igralištu Osnovne škole Mrkopalj, bez nakande“
 4. Informacija o sufinanciranju projekta uređenja sportskog igrališta u sklopu OŠ Mrkopalj
 5. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijima za financiranje i odabir programa/projekata iz područja zaštite okoliša
 6. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija županijskim stipendistima u akademskoj 2018./2019. godini
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta „Thalassotherapie“ Crikvenica-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta „Thalassotherapie“ Crikvenica-specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju PGŽ
 9. Prijedlog zaključka o zasnivanju zakupa poslovnog prostora za potrebe smještaja arhivske građe ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Malom Lošinju
 10. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave "godišnja nabava lijekova" za 2019. godinu:
  1. grupa A – lijekovi s učinkom na središnji živčani sustav,
  2. grupa B – pripravci koji djeluju na ostale sustave,
  3. grupa C – pripravci koji djeluju na živčani sustav - uvoz,
  4. grupa D – pripravci koji djeluju na ostale sustave - uvoz,
  5. grupa E – pripravci za liječenje sustavnih infekcija - rezervni,
  6. grupa F – pripravci za liječenje sustavnih infekcija – ostalo,
  7. grupa G – pripravci koji djeluju na živčani sustav – ostalo,
  8. grupa H – pripravci koji djeluju na živčani sustav – uvoz,
  9. grupa I – pripravci koji djeluju na probavni sustav – ostalo,
  10. grupa J – antiseptici i dezinficijensi,
  11. grupa K – infuzijske otopine za parenteralnu primjenu
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab za zaključivanje:
  a) dodatka ugovoru o sufinanciranju „podizanje obale na kotu +2,0 m i izgradnja platoa s dvije rampe u trajektnoj luci Mišnjak“ u 2018. godini broj: 25-pom/2018
  b) dodatka ugovoru o sufinanciranju „sanacije i rekonstrukcije luke Melak, I. faza“ u 2018. godini broj: 27-pom/2018
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu