71. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 3. Prijedlog Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini.
 4.  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2019. godini
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenjivanje prijava na javni poziv za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa prijavljenih na javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za primorsko-goransku županiju
 8. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2019. godini
 9. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini
 10. Izvješće o protupožarnoj sezoni i provedbi Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini“
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ na odluke o stjecanju imovine
 12. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe • Mary Valić Srzentić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
 13. a) Prijedlog odluke o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Hreljin, Hreljin b) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Markantuna de Dominisa, Rab
 14. Prijedlog II. izmjena Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 15. Plan i program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za nabavu medicinske opreme: Angiografski uređaj za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije"
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Thalassotherapije Opatija
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 19. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija-prijatelj djece“
 20. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir javnih potreba u području tehničke kulture u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2019. godini
 21. a) Utvrđivanje osnovice za izračun županijskih nagrada za nagrađivanje kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih dostignuća
  b) Prijedlog odluke o dodjeli županijskih nagrada za postignuća u ekipnim sportovima
  c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrada za vrhunska pojedinačna sportska dostignuća
 22. Informacija o provedbi programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka u osnovnim školama
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu