72. KOLEGIJ ŽUPANA

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za prosinac 2018. godine
 2. Prijedlog upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga
 3. Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini
 5. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2013.- 2016. godine)
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenjivanje prijava na javni poziv za sufinanciranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika, te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2019. godini
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima za sezonu 2018/2019
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima za sezonu 2018/2019
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete prijavljenih programa javnog natječaja za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima za sezonu 2018/2019
 8. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2019. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata
 9. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2018. godini
 10. Prijedlog plana nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u 2019. godini
 11. Prijedlog odluke o financiranju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2018./2019. godine
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta doma „Mali Kartec“
 13. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Amerikanski vrtovi u Opatiji)
 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk za zaključivanje ugovora o prijenosu prava vlasništva, bez naknade
 15. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Gordana Lenac, djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Rijeke
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  • Marijana Magdić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Vrbovskog
 17. Prijedlog odluke o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka
 18. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 19. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na imenovanje predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu